NOP New Ordinary People
Menu

PRIVAATSUSAVALDUS JA KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Soovitame teil meie privaatsusavalduse ja küpsiste kasutamise põhimõtted läbi lugeda, et mõistaksite, kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja millised on teie õigused oma andmeid käsutada. 

 • Me tagame teie isikuandmete kasutamise läbipaistvuse, et aidata teil mõista andmete kasutamise tagajärgi ja õigusi, mis teil oma andmete suhtes on. 
 • Me teeme oma privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise põhimõtted teie jaoks alaliselt kättesaadavaks, et saaksite need vajaduse korral üle vaadata. 

Terminiga „platvorm“ viitame vahenditele, mille kaudu te saate meiega ühendust võtta. Need on meie veebileht www.newordinarypeople.com ja meiliaadress [email protected] 

1. KES ON TEIE ANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA?

Teie andmete vastutavaks töötlejaks on New Ordinary People OÜ (edaspidi „MÜÜJA“) 

 • Postiaadress: Haava 41 - 7/2, 11615 Tallinn, Estonia
 • Andmekaitseametniku e-posti aadress: [email protected]
 • Telefoni number: (+372) 533 07903

Teisisõnu, MÜÜJA on andmete vastutav töötleja. See tähendab, et MÜÜJA  vastutab teie isikuandmete töötlemise ja kaitsmise eest ning on selle  reguleerinud.

2. MIKS ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Olenevalt töötlemise eesmärgist ja konkreetsest olukorrast, võime töödelda teie üht- või teistlaadi andmeid: 

 • teie isikut puudutav teave (näiteks ees- ja perekonnanimi, keel, asukohariik, kust meiega ühendust võtate, kontaktandmed); 
 • tehinguline teave (näiteks makseteave või kaardi andmed, teave teie ostude, tellimuste ja tagastuste kohta); 
 • ühendusevõtmise, geograafilise asukoha ja/või veebisirvimise andmed (näiteks kui võtate meiega ühendust mobiiltelefoni teel); 
 • turundusalane teave (näiteks kui olete lisanud end uudiskirja saajate hulka); 
 • teave teie eelistuste kohta. 

Pange tähele, et kui palume teil registreerimisvormi sisestada oma isikuandmed, et saaksite platvormi mingile funktsioonile või teenusele juurdepääsu, siis on osa väljade täitmine kohustuslik (need on ära märgistatud), kuna vastava teenuse osutamiseks või funktsiooni võimaldamiseks läheb meil seda teavet vaja. Arvestage sellega, et kui otsustate need andmed meile esitamata jätta, siis ei pruugi teil olla võimalik registreerumist lõpule viia või neid teenuseid ja funktsioone kasutada. Olenevalt sellest, kuidas te meie platvormiga lävite, s.t olenevalt teenustest, toodetest ja funktsioonidest, mida soovite kasutada, töötleme teie isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel. 

Kirjeldus
 1. Teie kui platvormi kasutaja registreeringu haldamine Kui otsustate hakata meie platvormi registreeritud kasutajaks, on MÜÜJAL teie andmeid vaja töödelda selleks, et teid platvormi kasutajana tuvastada ning tagada teile juurdepääs platvormi funktsioonidele, toodetele ja teenustele. Te saate oma registreeritud kasutajakonto sulgeda, kui pöördute meie klienditeeninduse poole. 
 2. Platvormi kasutamiseks teie ja meie vahel sõlmitava ostu- või teenuselepingu koostamine, järgimine ja täitmine Me töötleme teie andmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel. 
 • Selleks, et teavitada teid uuendustest või edastada infot lepingus nimetatud funktsioonide, toodete või teenuste (sh kvaliteediuuringute) kohta, ning selleks, et tagada klientide rahulolu osutatavate teenustega. 
 • Selleks, et hallata ostetud toodete eest tehtud makseid, sõltumata kasutatud makseviisist. Näiteks järgmistel juhtudel. 
 • Selleks, et organiseerida teie teenuse osutamiseks vajalik transport kolmandate osapoolte (kullerteenuse osutaja) poolt. Kullerifirma andmed teatame teile ostukinnituses. 
 • Kui veebilehe või rakenduse vahendusel meie tooteid ostate ja soovite oma kaardiandmed tulevaste ostude tarbeks salvestada, siis peame neid andmeid vastava funktsiooni võimaldamiseks ja täiustamiseks töötlema. Selle funktsiooniga nõustumine võimaldab teil varasema makse andmed kuvada ka järgmiste ostude tegemisel, mille tulemusena ei pea te samu andmeid enam edaspidi sisestama, kusjuures kogu infot käsitletakse kehtivana ka järgmiste ostude korral. Te saate oma kaartide andmeid makseteabe jaotises igal aja muuta või need kustutada, kasutades selleks oma veebipõhist kasutajakontot.
 • Selleks, et võtta tarvitusele vajalikud abinõud kontrollimaks ja hoidmaks ostu tegemisel ära võimalikke teie ja meie vastu suunatud pettusi. Kui kahtlustame, et tehing võib olla pettuslik, võidakse see töötlemise tulemusena tõkestada. 
 • Selleks, et hallata kauba võimalikku tagastamist pärast seda, kui olete ostu teinud; hallata platvormi kaudu tooteartiklite saadavuse ja broneeringute tegemise kohta esitatud päringuid või osutada teile teenuseid. 
 • Selleks, et esitada ning teha teile kättesaadavaks platvormi kaudu ostetud kauba kinnitused ja arved. 
 • Selleks, et võimaldada teil kasutada muid pakutavaid funktsioone või teenuseid (näiteks kinkekaardi ostmine, haldamine ja kasutamine). 
Turundamine 

MÜÜJA töötleb teie andmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel. 

 • Kui registreerute meie uudiskirja saajaks, siis töötleb MÜÜJA teie isikuandmeid selleks, et hallata teie tellimust, sh edastada kohandatud teavet meie toodete või teenuste kohta erinevate kanalite vahendusel (nt e-kirja või SMS-ina). 
 • Arvestage sellega, et andmete töötlemise raames analüüsitakse teie kasutaja- või kliendiprofiili, et selgitada võimalikult asjakohase teabe saatmiseks välja teie eelistused ning nende kaudu omakorda see, millised tooted ja teenused teie stiiliga kõige paremini sobivad. Näiteks teie ostu- või sirvimisajaloo põhjal (s.t olenevalt artiklitest, mida olete klõpsanud) teeb MÜÜJA teile ettepanekuid toodete kohta, mis MÜÜJA arvates võiksid teid huvitada. 
 • Pidage meeles, et võite uudiskirja saamisest igal ajal loobuda, ilma et peaksite selle eest midagi maksma. Loobuda saate platvormi uudiskirja jaotise kaudu, aga ka iga uudiskirja lõpus esitatud suuniseid järgides. 
 • Selleks, et viia läbi reklaamtegevusi (nt võistluste korraldamiseks või selleks, et saata teie salvestatud (toote)üksuste nimekiri teie määratud e-posti aadressil). 
 • Selleks, et levitada platvormil või meie suhtlusvõrgustike kanalite kaudu fotosid ja pilte, mida olete avalikult jaganud, tingimusel et annate selleks MÜÜJALE selgesõnalise nõusoleku. 

Meie pakutavate teenuste kasutatavuse ja kvaliteedi analüüsimine, et teenuseid parandada Kui lähete meie platvormile, annab MÜÜJA teile teada, et kasutab teie sirvimisandmeid analüüsi ja statistika tegemiseks, s.t selleks, et paremini mõista, kuidas kasutajad platvormi kasutavad, ning selle tulemusena platvormi täiustada. Lisaks viib MÜÜJA aeg-ajalt läbi kvaliteediuuringuid ja muid sellega seotud toiminguid, et selgitada välja klientide ja kasutajate rahulolutase ning teha kindlaks valdkonnad, mida peaksime parandama. 

3. MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL ON MEIL LUBATUD TEIE ANDMEID TÖÖDELDA?

Õiguslik alus, millest lähtuvalt meil on lubatud teie isikuandmeid töödelda, oleneb muu hulgas andmete töötlemise eesmärgist. Palun tutvuge alljärgnevate selgitustega:

 1. Teie kui platvormi kasutaja registreeringu haldamine 

MÜÜJA töötleb teie andmed seepärast, et see on vajalik platvormi kasutamist reguleerivate tingimuste järgi. Teisisõnu, MÜÜJA peab teie isikuandmeid töötlema selleks, et saaksite platvormi kasutajaks registreeruda, sest vastasel juhul poleks meil võimalik teie kontot hallata. 

 1. Ostu- või teenuselepingu koostamine, järgimine ja täitmine 

Me töötleme teie andmeid seepärast, et saaksime teiega sõlmida ostu- või teenuselepingu. Teatud ostuandmete töötlemine viiakse läbi üksnes seetõttu, et olete seda ise taotlenud või selleks loa andnud, näiteks makse- (kaardi-) andmete salvestamine tulevaste ostude tarbeks või sellise funktsiooni kasutamiseks, mis teavitab teid peagi saabuvast uuest kaubast. Niisugustel juhtudel põhineb teie andmete töötlemine teie enda nõusolekul. Oleme seisukohal, et ostu tegemise ajal on meil õigustatud huvi viia läbi teatavad tõendamisprotseduurid tegemaks kindlaks ja hoidmaks ära võimalikke pettusi. Kui ostu eest on juba tasutud, on selliste andmete töötlemine kasulik kõigile osapooltele ja iseäranis teile, kuna sedasi saame teid kaitsta kolmandate isikute toimepandavate pettuste eest. 

 1. Klienditeenindus 

Oleme seisukohal, et meil on õigustatud huvi vastata päringutele, mille olete meile esitanud olemasolevate kontakteerumiskanalite kaudu. Selliste andmete töötlemine tuleb kasuks ka teile, kuna see võimaldab meil teid asjatundlikumalt nõustada ja teie küsimustele vastata. Kui pöördute meie poole näiteks veebilehe kontaktvormi kaudu tehtud tellimuse või saadud toote/teenusega seotud probleemide lahendamise asjus, siis on teie andmeid vaja töödelda selleks, et täita ostulepingut. Kui nõustamine puudutab teie õiguste teostamist, mida käsitleme allpool, või meie toodete või teenustega seotud nõudeid, siis on meil õigus töödelda teie andmeid selleks, et saaksime täita oma juriidilisi kohustusi

 1. Turundamine 

MÜÜJAL on õigus töödelda teie andmeid turunduseesmärkidel, tuginedes nõusolekule, mille ise meile annate, näiteks kui nõustute saama kohandatud teavet erinevate kanalite vahendusel või kui annate loa saata teie mobiilseadmele tõuketeateid või avaldada teie pilte platvormil või suhtlusvõrgustikes. Töötleme teie andmeid ka selleks, et näidata teile kohandatud teavet. MÜÜJAL on õigustatud huvi viia läbi profileerimine, mis põhineb tema käes oleval teid puudutaval infol (näiteks sirvimisajalugu, eelistused ja varasemad ostud) ning teie enda antud isikuandmetel (näiteks vanusevahemik, keel). MÜÜJA on seisukohal, et selliste andmete töötlemine tuleb kasuks ka teile, kuna see võimaldab parandada teie kasutuskogemust ja saada teil teavet, mis vastab teie eelistustele. 

 1. Kasutatavuse ja kvaliteedi analüüsimine 

MÜÜJAL on õigustatud huvi analüüsida platvormi kasutatavust ja kasutajate rahulolutaset. Oleme seisukohal, et selliste andmete töötlemine tuleb kasuks ka teile, kuna töötlemise eesmärk on parandada kasutuskogemust ja osutada kvaliteetsemat teenust. 

4. KUI KAUA ME TEIE ANDMEID SÄILITAME?

Ajavahemik, mille vältel me teie andmeid säilitame, oleneb töötlemise eesmärgist, nagu on kirjeldatud allpool. 

Andmete säilitamise aeg 
 1. Teie kui platvormi kasutaja registreeringu haldamine: MÜÜJA töötleb teie andmeid ajal, kui olete platvormi registreeritud kasutaja (s.t seni, kuni otsustate registreeringu peatada).
 1. Ostu- või teenuselepingu koostamine, järgimine ja täitmine: Me töötleme teie andmeid seni, kuni on vaja, et hallata teie soovitud toodete või teenuste ostu (sh kauba tagastused ning kaebused ja nõuded, mis on seotud ostetud toote või teenusega). Mõnikord töötleme neid andmeid ainult nii kaua, kui te ise otsustate, näiteks makse- (kaardi-) andmete puhul, mille te lubate meil säilitada edaspidiste ostude tarbeks.
 1. Klienditugi: me töötleme teie andmeid seni, kuni on vaja, et vastata teie päringule või taotlusele.
 1. Turundamine: MÜÜJA töötleb teie andmeid seni, kuni peatate oma registreeringu või loobute uudiskirja tellimisest.
 1. Kasutatavuse ja kvaliteedi analüüsimine: mõnikord töötleb MÜÜJA teie andmeid ajal, kui viime läbi spetsiifilisi kvaliteeditoiminguid või - uuringuid, või seni, kuni teie andmed muudetakse anonüümseks.

Me töötleme teie andmeid üksnes nii kaua, kui on vastava eesmärgi saavutamiseks hädavajalik, seevastu talletame ja kaitseme neid kooskõlas kohaldatavate seadustega ka edaspidi, s.t nii kaua, kui on võimalik, et päevakorda võib tulla nende töötlemisega seotud vastutuse küsimus. Kui kõikide võimalike toimingute tähtajad on möödunud, siis kustutame teie isikuandmed.

5. KAS ME JAGAME TEIE ANDMEID KOLMANDATE ISIKUTEGA?

Selleks, et saavutada meie privaatsusavalduses ja küpsiste kasutamise põhimõtetes nimetatud eesmärgid, peab MÜÜJA tagama juurdepääsu teie isikuandmetele kolmandatele isikutele, kes aitavad meil teile teenuseid osutada: 

 • finantsasutused
 • pettuse tuvastamise ja ennetamise asutused; 
 • tehniliste teenuste osutajad; 
 • logistika-, transpordi- ja tarneteenuste osutajad ning partnerid; 
 • klienditoeteenuste osutajad; 
 • reklaami- ja turundusteenuste osutajad ning partnerid. 

Teenuste osutamise tõhustamiseks asub osa neist isikuist väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, riikides, mille andmekaitsetase ei ole nii kõrge kui Euroopa Liidus, teisisõnu – Ameerika Ühendriikides. Sellistel juhtudel anname teile teada, et MÜÜJA edastab teie andmed asjakohaseid abinõusid rakendades ja tagab igas olukorras nende kaitstuse. Osa teenuseosutajaid tugineb ELi-USA andmekaitseraamistikule Privacy Shield, millega saate tutvuda alljärgneva lingi kaudu. https://www.privacyshield.gov/welcome 

Teiste teenuseosutajate puhul kasutame lepingu tüüptingimusi, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon ja mille sisuga saate tutvuda alljärgneva lingi kaudu. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contractstransfer-personal-data-third-countries_en 

6. MILLISED ÕIGUSED TEIL ANDMETE ESITAMISEGA SEOSES ON?

Me kohustume hoidma teie isikuandmed konfidentsiaalsena ja tagame teie õiguste teostamise võimaluse. Seda silmas pidades oleme ühiselt vastutavate töötlejatena kokku leppinud, et te saate oma õigusi teostada tasuta, esitades meile kirjaliku taotluse e-posti aadressil [email protected] ning teavitades meid oma taotluse põhjusest ja teostatavast õigusest. Vajaduse korral võime teie isiku tuvastamiseks paluda teil esitada isikut tõendava dokumendi koopia. Hoolimata töötlemise eesmärgist või õiguslikust alusest, millele andmete töötlemisel tugineme, on teil järgmised õigused:

 • Õigus tutvuda isikuandmetega, mis meil teie kohta on. Tuletame teile meelde, et kui olete platvormi registreeritud kasutaja, siis leiate selle teabe üles ka oma veebikonto vastavast jaotisest. 
 • Õigus parandada isikuandmeid, mis meil teie kohta on. Pidage meeles, et kui olete platvormi registreeritud kasutaja, siis saate oma isikuandmetele juurde pääseda ka oma veebikonto kaudu ja seal neid muuta või uuendada. Igal juhul pidage silmas seda, et ühe või teise protseduuri käigus oma isikuandmete meile teatavaks tegemisel te kinnitate, et need on tõesed ja täpsed, ning kohustute meid teavitama, kui teie andmed muutuvad. Te vastutate igasuguse kahju eest, mille platvormile või platvormi eest vastutavale isikule või kolmandale isikule tekitate, kuna olete registreerimisvormil esitanud valed, ebatäpsed või puudulikud andmed. Pidage meeles, et üldjuhul tuleb teil esitada ainult iseenda, mitte kolmandate isikute andmeid, välja arvatud need, mille esitamine on meie privaatsusavalduse ja küpsiste kasutamise põhimõtete järgi lubatud. 
 • Õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime, kui neid pole enam vaja eesmärgil, milleks me need kogusime, või kui meil pole enam seaduslikku õigust neid töödelda. 
 • Õigus nõuda, et teie isikuandmete töötlemise peataksime või seda piiraksime, s.t teatud juhul saate te nõuda, et me teie andmete töötlemise ajutiselt katkestaksime või et säilitaksime teie andmeid kauem kui hädavajalik. Kui olete andnud meile nõusoleku oma andmeid ükskõik millisel eesmärgil töödelda, siis on teil õigus see nõusolek ka igal ajal tagasi võtta. Mõningad juhud, kui teil on õigus oma nõusolek tagasi võtta, on esile toodud 
 • Juhul, kui teie andmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil, on teil muu hulgas õigus andmete töötlemine keelata
 • Lõpetuseks tuletame teile meelde sedagi, et teil on õigus esitada vastutavale andmekaitseasutusele kaebus. Eesti Andmekaitse Inspektsioon (http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection authorities/index_en.htm). 

7. MIS JUHTUB SIIS, KUI ESITATE MEILE KOLMANDA ISIKU ANDMED?

Me pakume funktsioone või teenuseid, mille puhul tuleb meil töödelda teie esitatud kolmanda isiku andmeid, näiteks kinkekaardi aktiveerimisel ja saatmisel või kinkekaardi avalduse haldamisel. Kui esitate meile kolmandate isikute andmeid, siis kinnitate, et olete neid teavitanud töötlemise eesmärgist ja viisist, kuidas me nende andmeid töötleme. 

8. PRIVAATSUSAVALDUSE JA KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTETE MUUTMINE

Vajaduse korral on meil õigus privaatsusavalduses ja küpsiste kasutamise põhimõtetes esitatud teavet muuta. Muudatuse tegemisel teavitame teid sellest e-posti teel, juhul kui kõnealune muudatus on seotud teie eraelu puutumatusega. Nii saate muudatused üle vaadata, neile hinnangu anda ja olenevalt olukorrast kas need vastustada või teenuse/funktsiooni kasutamisest loobuda. Igal juhul soovitame teil privaatsusavalduse ja küpsiste kasutamise põhimõtted aeg-ajalt üle vaadata, et oleksite teadlikud ka pisematest muudatustest või interaktiivsetest täiendustest. Kasutage võimalust: kogu teave on alaliselt kättesaadav meie veebilehel.

9. TEAVE KÜPSISTE KOHTA

Me kasutame küpsiseid ja muid sarnaseid vahendeid, et muuta platvormil liikumine teie jaoks mugavamaks, saada paremini aru, kuidas te meiega lävite, ning teatud juhtudel näidata teile reklaame, mis lähtuksid teie sirvimisharjumustest. Palun lugege meie küpsiste ja muude sarnaste vahendite kasutamise põhimõtted tähelepanelikult läbi ning tutvuge nende eesmärgi ja muu asjakohase teabega.

Küpsiste poliitika

Sellest küpsiste poliitikast leiate teavet selle kohta, kuidas me kasutame küpsiseid ja sarnaseid vahendeid, mis paigaldatakse meie klientide ja kasutajate seadmetesse. Mõnikord võib küpsiste kasutamine olla seotud isikuandmete töötlemisega. Seega soovitame teil tutvuda meie privaatsuspoliitikaga, mille leiate meie veebilehel ning kus on selgitatud, kuidas kasutame oma klientide ja kasutajate isikuandmeid, kuidas kasutada oma õigusi ning milliste terminitega viitame oma veebilehele.

Mis on küpsis?

Küpsis on väike tekstifail, mille mõni veebisait, rakendus või muu platvorm salvestab teie arvutisse, tahvelarvutisse, nutitelefoni või mis tahes muusse sarnasesse seadmesse ning mis sisaldab teie sirvimis- või kasutusteavet. See on nagu silt teie arvuti tuvastamiseks. Küpsised on vajalikud näiteks sirvimise hõlbustamiseks ning selle analüüsimiseks, kuidas kasutajad platvorme kasutavad, et neid oleks võimalik täiustada. Need on väga kasulikud ka kasutaja eelistustele vastavate reklaamide pakkumiseks ning muude eesmärkide täitmiseks, mida selgitatakse allpool. Küpsised ei kahjusta teie arvutit ega seadet. Küpsiste all peame silmas ka muid sarnaseid tehnoloogiaid, mida saab paigaldada teie seadmesse ja/või kasutada seadmes või seadme kohta teabe kogumiseks. Sellised tehnoloogiad on näiteks Flash-küpsised, veebimajakad, veebilutikad, pikselmajakad, HTML5 (kohalik salvestamine) ja SDK-tehnoloogiad rakenduste jaoks. Küpsised tekivad ka tunnustuvastuse tulemusel, st teabe kombineerimise tehnikad, mis aitavad meil teie seadet tuvastada. Mõnikord töötavad need tehnoloogiad koos küpsistega teabe kogumiseks ja salvestamiseks, et pakkuda teile meie platvormil teatud funktsioone või teenuseid või näidata teile teie sirvimise põhjal kolmandate osapoolte platvormide reklaame. See selgitus on üldine näide selle kohta, mida küpsiste all mõeldakse, ja on mõeldud ainult teie teavitamiseks. Konkreetsed küpsised, mida me kasutame, on loetletud küpsiste seadistamise paneelist, mille leiate meie veebilehelt. 

Mis liiki küpsiseid on olemas?

Selles jaotises antakse ülevaade võrgus kasutatavate küpsiste üldistest liikidest. 

Sõltuvalt omanikust saab küpsiseid liigitada järgmiselt. 

 1. Enda küpsised: need saadetakse kasutaja arvutisse või seadmesse avaldaja enda hallatavast ja kasutaja taotletud teenust või platvormi pakkuvast seadmest või domeenist. 
 2. Kolmandate isikute küpsised: need saadetakse kasutaja arvutisse või seadmesse seadmest või domeenist, mida ei halda avaldaja, vaid mõni muu osapool, kes töötleb küpsiste kaudu saadud andmeid.

Eesmärgi järgi saab küpsiseid liigitada järgmiselt. 

 1. Hädavajalikud (tehnilised) küpsised: need võimaldavad kasutajal sirvida veebilehte, platvormi või rakendust ning kasutada selles pakutavaid võimalusi või teenuseid, nt liikluse kontrollimine, andmete või seansi tuvastamine, piiratud juurdepääsuga sisu või jaotiste kasutamine, tellimuse andmete meeldejätmine, ostu vormistamine, makse haldamine, teenuse turvalisusega seotud pettuste kontrollimine, turvaelementide kasutamine sirvimise ajal, registreerumise või sündmusel osalemise taotluse esitamine, sisu salvestamine videote või heli edastamiseks, dünaamilise sisu lubamine (nt teksti või pildi laadimise animatsioon) või sisu jagamine suhtlusvõrgustikes. Hädavajalikud tehnilised küpsised laaditakse vaikimisi alla, kui need on vajalikus selleks, et platvormi kuvada või pakkuda kasutaja taotletud teenust. 
 2. Funktsionaalsed küpsised: need küpsised võimaldavad teavet meelde jätta, et kasutaja saaks teenust või platvormi kasutada teatud sätetega, mis võivad eristada tema kasutuskogemust teiste kasutajate omast, nt kasutuskeel, näidatavate otsingutulemuste arv, teenuse välimus või sisu sõltuvalt kasutaja brauseri tüübist või asukoha piirkonnast jne. Nendest küpsistest keeldumine võib põhjustada veebilehe aeglast toimimist või soovituste kehva kohandamist. 
 3. Analüüsiküpsised: need võimaldavad loendada platvormi kasutajate arvu, külastatud jaotisi ja seda, kuidas kasutajad süsteemi kasutavad, et teha kasutajate tegevuse kohta statistilisi mõõtmisi ja analüüse. Selle eesmärgiks on süsteeme täiustada, lähtudes platvormi või teenuse analüüsitud tegelikust kasutusest. 
 4. Isikupärastamise küpsised: need talletavad kasutajate sirvimisharjumuste pideva jälgimise kaudu saadud teavet kasutajate käitumise kohta, mis võimaldab välja töötada konkreetse profiili asjakohasemate reklaamide näitamiseks. Need küpsised võimaldavad hallata võimalikult tõhusalt reklaamipindu, mille avaldaja on lisanud otse või koostöös kolmandate isikutega. 
Mille jaoks kasutatakse küpsiseid meie platvormil?

Küpsistel on oluline osa meie platvormi toimimises. Meie küpsiste peamine eesmärk on muuta teie sirvimiskogemus mugavamaks ja tõhusamaks. Näiteks kasutatakse neid teie eelistuste (keel, riik jne) meeldejätmiseks sirvimise ajal ja tulevasteks külastusteks. Samuti kasutame küpsiseid oma teenuste ja platvormi pidevaks täiustamiseks ning teie sirvimisharjumustele vastavate isikupärastatud reklaamide pakkumiseks. Küpsistega kogutud teave võimaldab meil täiustada oma platvormi, hinnates statistilisi andmeid ja kasutusmustreid (külastuste arv, enim külastatud jaotised, külastuse aeg jne), et mõista statistika põhjal, kuidas kasutajad platvormiga suhtlevad. Samuti kasutame seda teavet platvormi kohandamiseks vastavalt teie isiklikele huvidele, otsingute kiirendamiseks jne. Mõnikord võime küpsiseid kasutada sellise teabe hankimiseks, mis võimaldab meil oma platvormilt, kolmandate isikute platvormidelt või muul viisil näidata reklaami, mis põhineb teie sirvimisharjumustel (vaadatud tooted, jaotised jne). Igal juhul ei säilita meie kasutatavad küpsised mitte kunagi tundlikku teavet, nt paroole, krediit- või deebetkaardi andmeid jne. 

Milliseid kolmandate osapoolte küpsiseid me kasutame ja milleks.

Google Analytics - internetipõhine statistikat analüüsiv aplikatsioon pakutud Google Inc. poolt (Google) Google kogub kokku teie personaalse info, et koostada rapordeid teie personaalse käitumise kohta internetis. Vastavaid rapordeid jagab Google ka teiste Google Inc. poolt välja töötatud rakendustega. Google võib kasutada teie personaalset infot teile sobivate reklaamide saatmiseks. Detailsem info Google Analytics küpsiste kasutamise poliitika kohta : https://policies.google.com/privacy

YouTube - internetipõhine videosisu kuvamisteenus,mida haldab Google Inc. Kasutame YouTube teenust reklaamvideode postitamiseks NOP kodulehel. Detailsem info YouTube küpsiste kasutamise poliitika kohta: https://policies.google.com/privacy

Detailsem küpsiste kirjeldus: 

Tehnilised ja funktsionaalsed küpsised:

Nimi: preferred_location
Provider: newordinarypeople.com
Kestus: session
Tüüp: first-party (technical language prefer functionality)

Nimi: cookielawinfo-checkbox-non-necessary, cookielawinfo-checkbox-non-necessary, viewed_cookie_policy, CookieLawInfoConsent
Provider: newordinarypeople.com
Kestus: session
Tüüp: first-party (technical cookie banner functionality)

Nimi: wordpress_sec_, wordpress_logged_in_, tk_ai
Provider: newordinarypeople.com
Kestus: session
Tüüp: first-party (technical e-commerce functionality)

Nimi: __cfduid, __cf_bm
Provider: newordinarypeople.com
Kestus: 30 days
Tüüp:first-party (security)

Nimi: _clck
Provider: newordinarypeople.com
Kestus: 1 year
Tüüp: first-party (technical functionality)

Nimi: _ga_7ZNG93HK9V
Provider: newordinarypeople.com
Kestus: 2 years
Tüüp: first-party (anonymized statistics)

Isikupärastamise küpsised:

Nimi: __Secure-3PSIDCC, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, HSID
Provider: google.com
Kestus: up to 2 years
Tüüp: third-party (security)

Nimi: SID, APISID, APISID, SSID, SAPISID, SIDCC, NID, SNID, 1P_JAR, OGPC, SEARCH_SAMESITE, CONSENT
Provider: google.com
Kestus: up to 2 years
Tüüp:third-party (marketing/tracking)

Nimi: _ga_*, _ga
Provider: analytics.google.com
Kestus: 2 years
Tüüp: third-party (anonymized statistics)

Nimi: MUID, CLID
Provider: clarity.ms
Kestus: 1 year
Tüüp: third-party (marketing/tracking)

Nimi: _fbp
Provider: facebook.com
Kestus: 3 months
Tüüp: third-party (marketing/tracking)

Kuidas saan hallata küpsiste kasutamist sellel platvormil?

Meie platvormil on alati saadaval küpsiste seadistamise paneel. Sealt saate teavet kõigi sellel platvormil kasutatavate küpsiste kohta, sh iga küpsise kasutusotstarve, kestus ja haldamine (meie või kolmandad isikud). See võimaldab teil hallata nende küpsiste aktiveerimist või inaktiveerimist, mis pole platvormi toimimiseks vältimatult vajalikud. Teine võimalus on lülitada veebi sirvides oma brauseris küpsiste kasutamine välja. Siin on juhised, kuidas teha seda kõige levinumates brauserites

 • Google Chrome 
 • Internet Explorer 
 • Mozilla Firefox 
 • Safari 

Küpsiste kasutamise saab keelata igal ajal. Pidage meeles, et küpsiste seadistamise paneeli haldamine ja küpsiste keelamise funktsioon on seotud konkreetse kasutatava brauseriga. Seega kui otsustate küpsised seadistada ühes seadmes teatud viisil ja soovite kasutada sarnast seadistust teises seadmes, peate selle teises seadmes eraldi uuesti seadistama. Lisaks: mis puutub kolmandate isikute küpsistesse eesmärgiga pakkuda teie huvidele vastavaid reklaame, siis pidage meeles, et mõned kolmandad isikud võivad olla mõne allpool nimetatud isereguleeruva käitumusliku võrgureklaamiprogrammi liikmed, pakkudes vastavaid loobumisvõimalusi:

Network Advertising Initiative (NAI) – http://www.networkadvertising.org/choices/ 

Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Kes kasutab küpsistesse salvestatud teavet?

Meie platvormi küpsistesse salvestatud teavet kasutame ainult meie, v.a need küpsised, mis on jaotises 2 määratletud kui „Kolmandate isikute küpsised“ ning mida kasutavad ja haldavad välised osapooled, et pakkuda meile teenuseid, mille eesmärk on täiustada meie teenuseid ja kasutajakogemust meie platvormi sirvimisel. Lisateavet saate alati küpsiste seadistamise paneelist, mille leiate meie platvormilt. Et saada täpsemat teavet selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse meie koostöö raames kolmandate isikute ja rahvusvahelise andmeedastuse osapooltega, soovitame tutvuda meie platvormil avaldatud privaatsuspoliitikaga ning asjaomaste kolmandast isikust koostööpartnerite platvormidel avaldatud privaatsuspoliitikate/privaatsuse seadistustega.

Käesolevat privaatsuspoliitikat vaadame pidevalt läbi ja ajakohastatame, et tagada õigusaktide järgimist ja kasutajaõiguste kaitset.

Juriidilised viited
See teave on koostatud vastavalt EL määruse 2016/679 põhimõtetele ja direktiivi 95/46 / EÜ artikliga 29 loodud töörühma soovitusele 2/2001.

[delete_cookies]
(clicking on this link will reset your Cookie consent)
Delivery
Tasuta transport al 100€ ostust
Shipping all around Europe.
Makseviisid
MastercardVisaGoogle PayApple PayPaypalSEBLHVLuminorCitadeleSwedbank
Shop with ease
🗨️ Ask for advice on WhatsApp
Carbon neutral e-commerce.
Plant a tree with every product bought.
©2021-2022 New Ordinary People OÜ - All rights reserved | Privacy Policy | Designed by Grete
crossmenu